สปอต (หน้า 35 จาก 39)
ผู้นำสันติภาพโลกเพื่อสันติสุขภายใน (Inner Peace Pioneer)ผู้นำสันติภาพโลกเพื่อสันติสุขภายใน (Inner Peace Pioneer)
บวชพระ 1 แสนรูปเข้าพรรษา-บวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคนบวชพระ 1 แสนรูปเข้าพรรษา-บวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคน
พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต วันวิสาขบูชาพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต วันวิสาขบูชา
ขอเชิญร่วมกันปลูกป่าขอเชิญร่วมกันปลูกป่า
สมัครบวชศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จสมัครบวชศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ
กองทุน หนังสือบาลี นักธรรมกองทุน หนังสือบาลี นักธรรม
ต่อเวลาสร้างองค์พระ...ฉลองชัย ชิตัง เมต่อเวลาสร้างองค์พระ...ฉลองชัย ชิตัง เม
The Lady Ordination ProgramThe Lady Ordination Program
อบรมคอมพิวเตอร์ MITอบรมคอมพิวเตอร์ MIT
อาสาสมัครอาสาสมัคร
Pop House Retreat CenterPop House Retreat Center
ตักบาตรพระ 12,600 รูป ณ เซ็นทรัลเวิลด์ตักบาตรพระ 12,600 รูป ณ เซ็นทรัลเวิลด์
บูชาข้าวพระตลอดชีวิตบูชาข้าวพระตลอดชีวิต
กิจกรรมเยาวชนเพื่อสันติภาพ กิจกรรมเยาวชนเพื่อสันติภาพ
ร่วมกันเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือมงคลชีวิตร่วมกันเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือมงคลชีวิต
 Home

Video

แยกหมวด