เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์ (หน้า 67 จาก 70)
บันทึกบนแผ่นศิลาบันทึกบนแผ่นศิลา
บางสิ่งที่แสวงหา (จีน) บางสิ่งที่แสวงหา (จีน)
ครอบครัวสวรรค์ครอบครัวสวรรค์
อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้
เช่นคุณยายจันทร์เช่นคุณยายจันทร์
ตามติดยาย (คงอยู่ในหัวใจ)ตามติดยาย (คงอยู่ในหัวใจ)
ตามติดยาย (คิดถึงวันวาน)ตามติดยาย (คิดถึงวันวาน)
อุบาสิกาแก้วล้านคนรวมใจอุบาสิกาแก้วล้านคนรวมใจ
หลุมรักที่แท้จริงหลุมรักที่แท้จริง
ใช่แล้ว...รักแท้นิรันดร์ใช่แล้ว...รักแท้นิรันดร์
บ้านกัลยาณมิตรบ้านกัลยาณมิตร
บ้านกัลยาณมิตร (เวอร์ชั่น 2)บ้านกัลยาณมิตร (เวอร์ชั่น 2)
วัฒนธรรมชาวพุทธวัฒนธรรมชาวพุทธ
สุขสันต์วันปีใหม่สุขสันต์วันปีใหม่
อุบาสิกาแก้วอุบาสิกาแก้ว
 Home

Video

แยกหมวด