เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์ (หน้า 71 จาก 72)
ลูกยังมีแม่ลูกยังมีแม่
ภาคภูมิใจภาคภูมิใจ
ดาวภายในดาวภายใน
something i am searching forsomething i am searching for
ผู้กล้าที่แท้จริงผู้กล้าที่แท้จริง
พบดวงตะวันแล้วพบดวงตะวันแล้ว
สองเวลาที่กลางกายสองเวลาที่กลางกาย
ไฮดี้  อุบาสิกาแก้วล้านไฮดี้ อุบาสิกาแก้วล้าน
ล้านใจอุบาสิกาล้านใจอุบาสิกา
ปันความสุขให้ปันความสุขให้
เพลง ดุสิตบุรีเพลง ดุสิตบุรี
อุบาสิกาแก้ว ภาษาอินเดียอุบาสิกาแก้ว ภาษาอินเดีย
หนึ่งล้านทหารหญิงจักรพรรดิหนึ่งล้านทหารหญิงจักรพรรดิ
ไม่มีใครเอาไปได้ไม่มีใครเอาไปได้
Vstar อยากจะร้องดังๆVstar อยากจะร้องดังๆ
 
< ใหม่กว่า   1 2 .. 68 69 70 <71>    Home

Video

แยกหมวด