คำวัด (หน้า 2 จาก 2)
ปฏิคาหกปฏิคาหก
ทานทาน
ปริยัติปริยัติ
สาธุชนสาธุชน
ขอนิสัยขอนิสัย
ฉัพพรรณรังสีฉัพพรรณรังสี
พุทธจักร ศาสนจักรพุทธจักร ศาสนจักร
ตักบาตรตักบาตร
ไตรครองไตรครอง
เวียนเทียนเวียนเทียน
ทำวัตรทำวัตร
จบทานจบทาน
ธรรมสวนะธรรมสวนะ
หอฉันหอฉัน
อุปสมบทอุปสมบท
 Home

Video

แยกหมวด