คำสอนคุณยายอาจารย์ (หน้า 1 จาก 2)
จงเป็นใหญ่ด้วยบุญจงเป็นใหญ่ด้วยบุญ
ชีวิตต้องพิจารณาตลอดเวลาชีวิตต้องพิจารณาตลอดเวลา
ที่เขาเป็นทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ที่เขาเป็นทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้
ใครจะว่าอะไรก็อดทนใครจะว่าอะไรก็อดทน
น้ำหยดที่ละติ๋งยังเต็มตุ่มน้ำหยดที่ละติ๋งยังเต็มตุ่ม
การนั่งธรรมะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตการนั่งธรรมะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิต
ให้ตามน้องๆมาเอาบุญกันนะให้ตามน้องๆมาเอาบุญกันนะ
เมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับตัวเรา
ยายทำเพื่อตัวเองและเพื่อคนหมู่มากด้วยยายทำเพื่อตัวเองและเพื่อคนหมู่มากด้วย
เวลาเราคิดอะไรไม่ออกเวลาเราคิดอะไรไม่ออก
คนเราเกิดมาแล้วต้องสร้างความดีคนเราเกิดมาแล้วต้องสร้างความดี
ที่เขาเป็นทุกข์กันทุกวันนี้ที่เขาเป็นทุกข์กันทุกวันนี้
บุญเอาติดตัวไปได้บุญเอาติดตัวไปได้
คนเราสร้างความดีคนเราสร้างความดี
อย่าคิดว่าอยู่ใกล้ยายแล้วจะได้บุญมากอย่าคิดว่าอยู่ใกล้ยายแล้วจะได้บุญมาก
 Home

Video

แยกหมวด