คำสอนคุณยายอาจารย์ (หน้า 2 จาก 2)
ยายเอาบุญหมดทั้งบุญหยาบ บุญละเอียดยายเอาบุญหมดทั้งบุญหยาบ บุญละเอียด
ยายสงสารทั้งคนจน คนรวยยายสงสารทั้งคนจน คนรวย
จงเป็นใหญ่ด้วยบุญจงเป็นใหญ่ด้วยบุญ
โบราณท่านว่า สวดมนต์เป็นยาทาโบราณท่านว่า สวดมนต์เป็นยาทา
ขวนขวายสร้างบารมีให้เต็มที่ขวนขวายสร้างบารมีให้เต็มที่
การส่งผลของบุญการส่งผลของบุญ
มีบุญสำเร็จทุกอย่างมีบุญสำเร็จทุกอย่าง
ขวนขวายสร้างบุญให้เต็มที่ขวนขวายสร้างบุญให้เต็มที่
 Home

Video

แยกหมวด