ธรรมะ 1 นาที (หน้า 3 จาก 29)
อยากได้ อยากมี อยากเป็น : ธรรมะ 1 นาทีอยากได้ อยากมี อยากเป็น : ธรรมะ 1 นาที
จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ : ธรรมะ 1 นาทีจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ : ธรรมะ 1 นาที
ชอบแชร์เรื่องอื้อฉาว : ธรรมะ 1 นาทีชอบแชร์เรื่องอื้อฉาว : ธรรมะ 1 นาที
ดูแลพระอรหันต์ในบ้าน : ธรรมะ 1 นาทีดูแลพระอรหันต์ในบ้าน : ธรรมะ 1 นาที
แผ่เมตตาหลอกตัวเอง : ธรรมะ 1 นาทีแผ่เมตตาหลอกตัวเอง : ธรรมะ 1 นาที
ชอบความสมบูรณ์แบบ : ธรรมะ 1 นาทีชอบความสมบูรณ์แบบ : ธรรมะ 1 นาที
ผู้ใหญ่โกรธฝังลึก : ธรรมะ 1 นาทีผู้ใหญ่โกรธฝังลึก : ธรรมะ 1 นาที
ห่างให้ไกลจากโรคหัวใจ : ธรรมะ 1 นาทีห่างให้ไกลจากโรคหัวใจ : ธรรมะ 1 นาที
ตักบาตรร่วมขัน ทำบุญร่วมกัน : ธรรมะ 1 นาทีตักบาตรร่วมขัน ทำบุญร่วมกัน : ธรรมะ 1 นาที
ชวนต่างชาติให้สนใจทาน ศีล ภาวนา : ธรรมะ 1 นาที ชวนต่างชาติให้สนใจทาน ศีล ภาวนา : ธรรมะ 1 นาที
ขายอาหารที่คนกินแล้วติด : ธรรมะ 1 นาทีขายอาหารที่คนกินแล้วติด : ธรรมะ 1 นาที
วิบากกรรมเป็นอัมพาต : ธรรมะ 1 นาทีวิบากกรรมเป็นอัมพาต : ธรรมะ 1 นาที
ผูกพันยิ่งกว่าคนในครอบครัว : ธรรมะ 1 นาทีผูกพันยิ่งกว่าคนในครอบครัว : ธรรมะ 1 นาที
บวชเลยดีไหม : ธรรมะ 1 นาทีบวชเลยดีไหม : ธรรมะ 1 นาที
ก่อพระเจดีย์ทราย : ธรรมะ 1 นาที ก่อพระเจดีย์ทราย : ธรรมะ 1 นาที
 Home

Video

แยกหมวด