ธรรมะเพื่อประชาชน (หน้า 14 จาก 15)
เลิกดื่มอย่างเด็ดขาดเลิกดื่มอย่างเด็ดขาด
เลิกตระหนี่ตลอดไปตอนที่ 1เลิกตระหนี่ตลอดไปตอนที่ 1
เป็นกัลยาณมิตรยามเจ็บป่วยเป็นกัลยาณมิตรยามเจ็บป่วย
เบื้องหลังของทุกชีวิตเบื้องหลังของทุกชีวิต
เทคนิคของยักษ์ช่วยคนเข้าถึงธรรมเทคนิคของยักษ์ช่วยคนเข้าถึงธรรม
เตรียมพร้อมก่อนไปสัมปรายภพเตรียมพร้อมก่อนไปสัมปรายภพ
เกิดมาทั้งทีทำความดีให้พร้อมถึงเกิดมาทั้งทีทำความดีให้พร้อมถึง
อุปนิสัยติดไปข้ามชาติอุปนิสัยติดไปข้ามชาติ
อานุภาพบุญ ตอนที่ 2อานุภาพบุญ ตอนที่ 2
อานุภาพบุญ ตอนที่ 1อานุภาพบุญ ตอนที่ 1
อานิสงส์ บุญที่ให้ทานแก่ปลาอานิสงส์ บุญที่ให้ทานแก่ปลา
อานิสงส์ บุญตักบาตรอานิสงส์ บุญตักบาตร
อย่าดีแต่บอกผู้อื่นอย่าดีแต่บอกผู้อื่น
อย่ากลัวตายจนเกินงามอย่ากลัวตายจนเกินงาม
อย่าเอาแต่อ้อนวอนอย่าเอาแต่อ้อนวอน
 
< ใหม่กว่า   1 2 .. 11 12 13 <14>    Home

Video

แยกหมวด