ธรรมะเพื่อประชาชน (หน้า 6 จาก 15)
ผลแห่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชาผลแห่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชา
ปัญญาคือแสงสว่างปัญญาคือแสงสว่าง
ปฏิปทาของผู้ไปเกิดเป็นเปรตปฏิปทาของผู้ไปเกิดเป็นเปรต
บูชาพุทธะพาให้หลุดพ้นบูชาพุทธะพาให้หลุดพ้น
บูชาถูกเนื้อนาบุญบูชาถูกเนื้อนาบุญ
บูชาดอกไม้เพื่อพระนิพพานบูชาดอกไม้เพื่อพระนิพพาน
บุญทุกบุญมีอานิสงส์ใหญ่บุญทุกบุญมีอานิสงส์ใหญ่
ทำบุญให้ถูกหลักวิชาทำบุญให้ถูกหลักวิชา
ทำถูกเนื้อนาบุญในกาลเป็นที่สุดทำถูกเนื้อนาบุญในกาลเป็นที่สุด
ทำบุญแล้วบุญจะคุ้มครองทำบุญแล้วบุญจะคุ้มครอง
ทำถูกเนื้อนาบุญในกาลที่สุดทำถูกเนื้อนาบุญในกาลที่สุด
ถวายภิกษาพาพ้นทุกข์ถวายภิกษาพาพ้นทุกข์
ตอน ถวายทานนำสู่ความสุขตอน ถวายทานนำสู่ความสุข
ตอน เป็นกัลยาณมิตรยามเจ็บตอน เป็นกัลยาณมิตรยามเจ็บ
ตอน เบื้องหลังของทุกชีวิตตอน เบื้องหลังของทุกชีวิต
 
< ใหม่กว่า   1 2 .. 3 4 5 <6> 7 8 9 ..  13  14    เก่ากว่า >   Home

Video

แยกหมวด