ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย (หน้า 16 จาก 21)
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2556วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2556
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2556วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2556
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2556วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2556
วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
วันอาทิตย์ที่  16 ธันวามคม พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวามคม พ.ศ.2555
วันอาทิตย์ที่  9 ธ.ค. พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. พ.ศ.2555
วันอาทิตย์ที่  2 ธ.ค. พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. พ.ศ.2555
วันอาทิตย์ที่  25 พ.ย. พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. พ.ศ.2555
วันอาทิตย์ที่  18 พ.ย. พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย. พ.ศ.2555
วันอาทิตย์ที่  11 พ.ย. พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. พ.ศ.2555
วันอาทิตย์ที่  4 พ.ย. พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. พ.ศ.2555
วันอาทิตย์ที่  7 ตุลาคม พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2555
วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2555
วันอาทิตย์ที่ 14  ตุลาคม พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2555
 Home

Video

แยกหมวด