พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน (หน้า 16 จาก 19)
วันอาทิตย์ ที่ 23 มิ.ย. 56วันอาทิตย์ ที่ 23 มิ.ย. 56
วันอาทิตย์ ที่ 16 มิ.ย. 56วันอาทิตย์ ที่ 16 มิ.ย. 56
วันอาทิตย์ ที่ 12 พ.ค. 56วันอาทิตย์ ที่ 12 พ.ค. 56
วันอาทิตย์ ที่ 30 ธ.ค. 55วันอาทิตย์ ที่ 30 ธ.ค. 55
วันอาทิตย์ ที่ 16 ธ.ค. 55วันอาทิตย์ ที่ 16 ธ.ค. 55
วันอาทิตย์ ที่ 9 ธ.ค. 55วันอาทิตย์ ที่ 9 ธ.ค. 55
วันอาทิตย์ ที่ 2 ธ.ค. 55วันอาทิตย์ ที่ 2 ธ.ค. 55
วันอาทิตย์ ที่ 18 พ.ย. 55วันอาทิตย์ ที่ 18 พ.ย. 55
วันอาทิตย์ ที่ 11 พ.ย. 55วันอาทิตย์ ที่ 11 พ.ย. 55
วันอาทิตย์ ที่ 4 พ.ย. 55วันอาทิตย์ ที่ 4 พ.ย. 55
วันอาทิตย์ ที่ 28 ตุลาคม 55วันอาทิตย์ ที่ 28 ตุลาคม 55
วันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม 55วันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม 55
วันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 55วันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 55
วันอาทิตย์ ที่ 7 ตุลาคม 55วันอาทิตย์ ที่ 7 ตุลาคม 55
วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 55วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 55
 Home

Video

แยกหมวด