พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน (หน้า 17 จาก 19)
วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 55วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 55
วันอาทิตย์ ที่ 23 กันยายน 55วันอาทิตย์ ที่ 23 กันยายน 55
วันอาทิตย์ ที่ 16 กันยายน 55วันอาทิตย์ ที่ 16 กันยายน 55
วันอาทิตย์ ที่ 9 กันยายน 55วันอาทิตย์ ที่ 9 กันยายน 55
วันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 55วันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 55
วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 55วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 55
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 55วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 55
วันอาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 55วันอาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 55
วันอาทิตย์ ที่ 29 ก.ค. 55วันอาทิตย์ ที่ 29 ก.ค. 55
วันอาทิตย์ ที่ 22 ก.ค. 55วันอาทิตย์ ที่ 22 ก.ค. 55
วันอาทิตย์ ที่ 15 ก.ค. 55วันอาทิตย์ ที่ 15 ก.ค. 55
วันอาทิตย์ ที่ 8 ก.ค. 55วันอาทิตย์ ที่ 8 ก.ค. 55
วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 1 ก.ค. 55วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 1 ก.ค. 55
วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 24 ก.ค. 54วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 24 ก.ค. 54
วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 17 ก.ค. 54วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 17 ก.ค. 54
 Home

Video

แยกหมวด