สกู๊ปอัพเดท (หน้า 1 จาก 160)
พิธีทอดผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิ ปีที่  10 | พิธีรับมอบต้นสมบัติจักรพรรดิพิธีทอดผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิ ปีที่ 10 | พิธีรับมอบต้นสมบัติจักรพรรดิ
ยืนหยัดรักษาพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวคู่ดินแดนด้ามขวานทองของไทย | พิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัดยืนหยัดรักษาพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวคู่ดินแดนด้ามขวานทองของไทย | พิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด
โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ปี 2565 | Ep.3โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ปี 2565 | Ep.3
ภาพประวัติศาสตร์ | โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ปี 2565ภาพประวัติศาสตร์ | โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ปี 2565
MV เพลงพระคู่ไทย (พิธีบรรพชาโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ปี พ.ศ.2565)MV เพลงพระคู่ไทย (พิธีบรรพชาโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ปี พ.ศ.2565)
พิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท ปี 2565พิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท ปี 2565
心靈的依靠  วัดพระธรรมกายฮ่องกง心靈的依靠 วัดพระธรรมกายฮ่องกง
Highlight พิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท โครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ พ.ศ. 2565Highlight พิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท โครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ พ.ศ. 2565
MV พิธีมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระ ปี พ.ศ.2565 | เพลงกราบมุทิตาMV พิธีมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระ ปี พ.ศ.2565 | เพลงกราบมุทิตา
MV พิธีปลงผมนาคธรรมทายาท จังหวัดปทุมธานีMV พิธีปลงผมนาคธรรมทายาท จังหวัดปทุมธานี
MV ขอขมา และมอบผ้าไตร อุปสมบทบูชาธรรมมหาปชนียาจราย์ ปี2565MV ขอขมา และมอบผ้าไตร อุปสมบทบูชาธรรมมหาปชนียาจราย์ ปี2565
พิธีตัดปอยผม ขอขมาผู้ปกครอง นาคธรรมทายาทโครงการบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ วัดพระธรรมกายพิธีตัดปอยผม ขอขมาผู้ปกครอง นาคธรรมทายาทโครงการบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ วัดพระธรรมกาย
พิธีทอดกฐินสามัคคี ธุดงคสถานชลบุรี ปี พ.ศ.2565พิธีทอดกฐินสามัคคี ธุดงคสถานชลบุรี ปี พ.ศ.2565
ประมวลภาพ การทำหน้าที่ชวนบวช | โครงการอุปสมบท บูชาธรรมมหาปูชียาจารย์ Ep.20ประมวลภาพ การทำหน้าที่ชวนบวช | โครงการอุปสมบท บูชาธรรมมหาปูชียาจารย์ Ep.20
ประมวลภาพ การทำหน้าที่ชวนบวช | โครงการอุปสมบท บูชาธรรมมหาปูชียาจารย์ Ep.19ประมวลภาพ การทำหน้าที่ชวนบวช | โครงการอุปสมบท บูชาธรรมมหาปูชียาจารย์ Ep.19
 
<1> 2 3 4 ..  158  159    เก่ากว่า >   



Home

Video

แยกหมวด