สกู๊ปอัพเดท (หน้า 1 จาก 148)
ธรรมยาตราครั้งที่ 3 ระลึกถึงสถานที่เกิดในเพศสมณะ วัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรีธรรมยาตราครั้งที่ 3 ระลึกถึงสถานที่เกิดในเพศสมณะ วัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
Highlight ธรรมยาตราตอนที่ 3 ระลึกถึงสถานที่เกิดในเพศสมณะ วัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรีHighlight ธรรมยาตราตอนที่ 3 ระลึกถึงสถานที่เกิดในเพศสมณะ วัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
พิธีจุดประทีป ครั้งที่1 อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (โลตัสแลนด์)พิธีจุดประทีป ครั้งที่1 อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (โลตัสแลนด์)
Highlight พิธีจุดประทีปโครงการธรรมยาตราปีที่10 ครั้งที่ 1Highlight พิธีจุดประทีปโครงการธรรมยาตราปีที่10 ครั้งที่ 1
MV รางวัลแด่คนทุ่มใจ ธรรมยาตราปีที่ 10 (เดินธรรมยาตรา2-จุดประทีป2)MV รางวัลแด่คนทุ่มใจ ธรรมยาตราปีที่ 10 (เดินธรรมยาตรา2-จุดประทีป2)
พิธีจุดประทีป ครั้งที่ 2 ระลึกถึงสถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่นพิธีจุดประทีป ครั้งที่ 2 ระลึกถึงสถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น
Highlight พิธีจุดประทีปครั้งที่ 2 ระลึกถึงสถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่นHighlight พิธีจุดประทีปครั้งที่ 2 ระลึกถึงสถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น
ธรรมยาตราครั้งที่ 2 ระลึกถึงสถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่นธรรมยาตราครั้งที่ 2 ระลึกถึงสถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น
MVรางวัลแด่คนทุ่มใจ ธรรมยาตราปีที่ 10 (ภาพธรรมยาตรา1- จุดประทีป1)MVรางวัลแด่คนทุ่มใจ ธรรมยาตราปีที่ 10 (ภาพธรรมยาตรา1- จุดประทีป1)
Highlight ธรรมยาตราครั้งที่ 2 ระลึกถึงสถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่นHighlight ธรรมยาตราครั้งที่ 2 ระลึกถึงสถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น
ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา บูชาธรรมพระผู้ปราบมาร ปีที่ 10 Ep.1ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา บูชาธรรมพระผู้ปราบมาร ปีที่ 10 Ep.1
Highlight ธรรมยาตราครั้งที่ 1 อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี โลตัสแลนด์ จ.สุพรรณบุรีHighlight ธรรมยาตราครั้งที่ 1 อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี โลตัสแลนด์ จ.สุพรรณบุรี
Highlight ภาพหมู่ ธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่10Highlight ภาพหมู่ ธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่10
สวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ พุทธศักราชใหม่ 2565สวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ พุทธศักราชใหม่ 2565
ต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ 2565 ฉลองชัยสวดธรรมจักรครบ 4000,002,565 จบต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ 2565 ฉลองชัยสวดธรรมจักรครบ 4000,002,565 จบ
 
<1> 2 3 4 ..  147  148    เก่ากว่า >   Home

Video

แยกหมวด