สกู๊ปอัพเดท (หน้า 2 จาก 153)
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีฉลองชัยชิตังเม 4,444,444,444 จบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีฉลองชัยชิตังเม 4,444,444,444 จบ
scoop | พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย อาทิตย์ต้นเดือนมิถุนายน 2565scoop | พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย อาทิตย์ต้นเดือนมิถุนายน 2565
Highlight | วันวิสาขบูชา พ.ศ.2565Highlight | วันวิสาขบูชา พ.ศ.2565
MV บรรพชาสามเณรทั่วไทย | ภาพกิจวัตรสามเณรภาคฤดูร้อนปี2565MV บรรพชาสามเณรทั่วไทย | ภาพกิจวัตรสามเณรภาคฤดูร้อนปี2565
MV ผู้ได้โอกาส | ภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนปีพ.ศ.2565MV ผู้ได้โอกาส | ภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนปีพ.ศ.2565
กิจวัตรสามเณรธรรมทายาท ศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตง จ.เชียงใหม่กิจวัตรสามเณรธรรมทายาท ศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตง จ.เชียงใหม่
กิจวัตรสามเณรธรรมทายาท ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ จ.กาฬสินธุ์กิจวัตรสามเณรธรรมทายาท ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ จ.กาฬสินธุ์
Highlight | วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2565 | วัดพระธรรมกายHighlight | วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2565 | วัดพระธรรมกาย
กิจวัตรสามเณรศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อ.บางกล่ำ จ.สงขลากิจวัตรสามเณรศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
โครงการบรรพชาสามเณรหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ. 2565โครงการบรรพชาสามเณรหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ. 2565
พิธีขอขมามอบบาตรผ้าไตรจีวรและพิธีบรรพชาสามเณร ศูนย์อบรมเบญจธรรม ดอนเมืองพิธีขอขมามอบบาตรผ้าไตรจีวรและพิธีบรรพชาสามเณร ศูนย์อบรมเบญจธรรม ดอนเมือง
พิธีบรรพชาสามเณร ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อ.บางกล่ำ จ.สงขลาพิธีบรรพชาสามเณร ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
พิธีบรรพชาสามเณร ศูนย์การอบรมเขาช่องลม จ.ระยองพิธีบรรพชาสามเณร ศูนย์การอบรมเขาช่องลม จ.ระยอง
MV พิธีอุปสมบท ณ โบสถ์วัดพระธรรมกายMV พิธีอุปสมบท ณ โบสถ์วัดพระธรรมกาย
พิธีบรรพชาอุปสมบท ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน วัดพระธรรมกาย ประจำปี พ.ศ.2565พิธีบรรพชาอุปสมบท ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน วัดพระธรรมกาย ประจำปี พ.ศ.2565
 Home

Video

แยกหมวด