สกู๊ปอัพเดท (หน้า 3 จาก 153)
พิธีตัดปอยผมหน่อแก้วเปรียญธรรมรุ่นที่ 10พิธีตัดปอยผมหน่อแก้วเปรียญธรรมรุ่นที่ 10
พิธีฉลองชัย ชิตังเม 4,200,000,000 จบพิธีฉลองชัย ชิตังเม 4,200,000,000 จบ
อานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชา ตอน พระอนุรุทธเถระผู้มีจักษุทิพย์อานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชา ตอน พระอนุรุทธเถระผู้มีจักษุทิพย์
ธรรมยาตราปีที่ 10 ระลึกถึงอนุสรณ์สถาน 7 แห่ง บนเส้นทางพระผู้ปราบมารธรรมยาตราปีที่ 10 ระลึกถึงอนุสรณ์สถาน 7 แห่ง บนเส้นทางพระผู้ปราบมาร
พิธีอัญเชิญมยุรนาวากาศบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ วันมหาปูชนียาจารย์ พ.ศ.2565พิธีอัญเชิญมยุรนาวากาศบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ วันมหาปูชนียาจารย์ พ.ศ.2565
สัมภาษณ์เดินธรรมยาตราปีที่ 10 ครั้งที่ 7สัมภาษณ์เดินธรรมยาตราปีที่ 10 ครั้งที่ 7
MV เพลง ธรรมยาตรา พระผู้ปราบมาร (ธรรมยาตราปีที่ 10)MV เพลง ธรรมยาตรา พระผู้ปราบมาร (ธรรมยาตราปีที่ 10)
MV เพลงงามแต๊ (ภาพธรรมยาตราปีที่ 10 วันที่ 2 - 31 ม.ค. พ.ศ. 2565)MV เพลงงามแต๊ (ภาพธรรมยาตราปีที่ 10 วันที่ 2 - 31 ม.ค. พ.ศ. 2565)
เพลงเหงื่อแก้ว พิธีอัญเชิญมยุรนาวากาศบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เพลงเหงื่อแก้ว พิธีอัญเชิญมยุรนาวากาศบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
MVรางวัลแด่คนทุ่มใจ ธรรมยาตราปีที่ 10(เดินธรรมยาตรา7 - จุดประทีป7)MVรางวัลแด่คนทุ่มใจ ธรรมยาตราปีที่ 10(เดินธรรมยาตรา7 - จุดประทีป7)
Highlight รวมธรรมยาตรา 7 แห่ง ปีที่ 10Highlight รวมธรรมยาตรา 7 แห่ง ปีที่ 10
MVรางวัลแด่คนทุ่มใจ ธรรมยาตราปีที่ 10(เดินธรรมยาตรา6 - จุดประทีป6)MVรางวัลแด่คนทุ่มใจ ธรรมยาตราปีที่ 10(เดินธรรมยาตรา6 - จุดประทีป6)
ธรรมยาตราครั้งที่ 7 สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานีธรรมยาตราครั้งที่ 7 สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
Highlight ธรรมยาตราครั้งที่ 7 สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานีHighlight ธรรมยาตราครั้งที่ 7 สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
พิธีจุดประทีปครั้งที่ 6 ระลึกถึงสถานที่ค้นคว้าและเผยแผ่วิชชาธรรมกายพิธีจุดประทีปครั้งที่ 6 ระลึกถึงสถานที่ค้นคว้าและเผยแผ่วิชชาธรรมกาย
 Home

Video

แยกหมวด