สกู๊ปอัพเดท (หน้า 4 จาก 153)
Highlight พิธีจุดประทีปครั้งที่ 6 ระลึกถึงสถานที่ค้นคว้าและเผยแผ่วิชชาธรรมกาย วัดปากน้ำ ภาษีเจริญHighlight พิธีจุดประทีปครั้งที่ 6 ระลึกถึงสถานที่ค้นคว้าและเผยแผ่วิชชาธรรมกาย วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
สัมภาษณ์เดินธรรมยาตราปีที่ 10 ครั้งที่ 6สัมภาษณ์เดินธรรมยาตราปีที่ 10 ครั้งที่ 6
สัมภาษณ์เดินธรรมยาตราปีที่ 10 ครั้งที่ 5สัมภาษณ์เดินธรรมยาตราปีที่ 10 ครั้งที่ 5
ธรรมยาตราครั้งที่ 6 ระลึกถึงสถานที่ค้นคว้าและเผยแผ่วิชชาธรรมกาย วัดปากน้ำ ภาษีเจริญธรรมยาตราครั้งที่ 6 ระลึกถึงสถานที่ค้นคว้าและเผยแผ่วิชชาธรรมกาย วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
Highlight ธรรมยาตราครั้งที่ 6 ระลึกถึงสถานที่ค้นคว้าและเผยแผ่วิชชาธรรมกาย วัดปากน้ำ ภาษีเจริญHighlight ธรรมยาตราครั้งที่ 6 ระลึกถึงสถานที่ค้นคว้าและเผยแผ่วิชชาธรรมกาย วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
MVรางวัลแด่คนทุ่มใจ ธรรมยาตราปีที่ 10(เดินธรรมยาตรา5 - จุดประทีป5)MVรางวัลแด่คนทุ่มใจ ธรรมยาตราปีที่ 10(เดินธรรมยาตรา5 - จุดประทีป5)
พิธีจุดประทีปครั้งที่ 5 ระลึกถึงสถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก วัดบางปลา จ.นครปฐมพิธีจุดประทีปครั้งที่ 5 ระลึกถึงสถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก วัดบางปลา จ.นครปฐม
สัมภาษณ์เดินธรรมยาตราปีที่ 10 ครั้งที่ 4สัมภาษณ์เดินธรรมยาตราปีที่ 10 ครั้งที่ 4
ธรรมยาตราครั้งที่ 5 ระลึกถึงสถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายเป็นครั้งแรก วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐมธรรมยาตราครั้งที่ 5 ระลึกถึงสถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายเป็นครั้งแรก วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
MVรางวัลแด่คนทุ่มใจ ธรรมยาตราปีที่ 10(เดินธรรมยาตรา4 จุดประทีป4)MVรางวัลแด่คนทุ่มใจ ธรรมยาตราปีที่ 10(เดินธรรมยาตรา4 จุดประทีป4)
Highlight ธรรมยาตราครั้งที่ 5 ระลึกถึงสถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐมHighlight ธรรมยาตราครั้งที่ 5 ระลึกถึงสถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
พิธีจุดประทีป ครั้งที่ 4 ระลึกถึงสถานที่เกิดด้วยกายธรรม วัดโบสถ์บนบางคูเวียง จ.นนทบุรีพิธีจุดประทีป ครั้งที่ 4 ระลึกถึงสถานที่เกิดด้วยกายธรรม วัดโบสถ์บนบางคูเวียง จ.นนทบุรี
Mv ฉลองชัยชิตังเมวันเกิดคุณยายฯ 4,045,000,113 จบMv ฉลองชัยชิตังเมวันเกิดคุณยายฯ 4,045,000,113 จบ
สัมภาษณ์เดินธรรมยาตราปีที่ 10 ครั้งที่ 3สัมภาษณ์เดินธรรมยาตราปีที่ 10 ครั้งที่ 3
โอวาทประธานสงฆ์ พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา โครงการธรรมยาตราฯ ปีที่ 10โอวาทประธานสงฆ์ พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา โครงการธรรมยาตราฯ ปีที่ 10
 Home

Video

แยกหมวด