บทสวดมนต์ (หน้า 1 จาก 1)
บทสวดมนต์แผ่เมตตา อัปปมัญญา v.2 (ภาพประทีปธรรมยาตราปี 10)บทสวดมนต์แผ่เมตตา อัปปมัญญา v.2 (ภาพประทีปธรรมยาตราปี 10)
สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร v.ภาพพุทธศิลป์สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร v.ภาพพุทธศิลป์
บทสวดมนต์พาหุงมหากาบทสวดมนต์พาหุงมหากา
บทแผ่เมตตา เพลงเจริญอัปปมัญญาบทแผ่เมตตา เพลงเจริญอัปปมัญญา
สวดมนต์ทำวัตรเช้า สวดมนต์ทำวัตรเช้า
สวดมนต์ทำวัตรเย็น สวดมนต์ทำวัตรเย็น
 
   Home

Video

แยกหมวด