ชาดก 500 ชาติ (หน้า 1 จาก 13)
อสัมปทานชาดก ชาดกว่าด้วย การไม่รับของทำให้เกิดการแตกร้าวอสัมปทานชาดก ชาดกว่าด้วย การไม่รับของทำให้เกิดการแตกร้าว
สัจจังกิรชาดก ชาดกว่าด้วยไม้ลอยน้ำดีกว่าคนอกตัญญูสัจจังกิรชาดก ชาดกว่าด้วยไม้ลอยน้ำดีกว่าคนอกตัญญู
สัมโมทมานชาดก ชาดกว่าด้วย พินาศเพราะทะเลาะกันสัมโมทมานชาดก ชาดกว่าด้วย พินาศเพราะทะเลาะกัน
อภิณหชาดก ชาดกว่าด้วย การเห็นกันบ่อยๆอภิณหชาดก ชาดกว่าด้วย การเห็นกันบ่อยๆ
เนรุชาดก ชาดกว่าด้วย อานุภาพของเนรุบรรภพเนรุชาดก ชาดกว่าด้วย อานุภาพของเนรุบรรภพ
ตัณฑุลนาฬิชาดก ชาดกว่าด้วย การตีราคาสินค้าตัณฑุลนาฬิชาดก ชาดกว่าด้วย การตีราคาสินค้า
วิโรจนชาดก ชาดกว่าด้วย สุนัขจิ้งจอกไม่เจียมตัววิโรจนชาดก ชาดกว่าด้วย สุนัขจิ้งจอกไม่เจียมตัว
ทุททุภายชาดก ชาดกว่าด้วยกระต่ายตื่นตูมทุททุภายชาดก ชาดกว่าด้วยกระต่ายตื่นตูม
สกุณาชาดก ชาดกว่าด้วยที่พึ่งให้โทษสกุณาชาดก ชาดกว่าด้วยที่พึ่งให้โทษ
รุหกชาดก ชาดกว่าด้วยรุหกะปุโรหิตรุหกชาดก ชาดกว่าด้วยรุหกะปุโรหิต
กาลัณฑุกชาดก ชาดกว่าด้วยมารยาทส่อสกุลกาลัณฑุกชาดก ชาดกว่าด้วยมารยาทส่อสกุล
สีหจัมมชาดก ชาดกว่าด้วยลาห่มหนังสิงโตสีหจัมมชาดก ชาดกว่าด้วยลาห่มหนังสิงโต
สัพพาทาฐิชาดก ชาดกว่าด้วยผู้มีบริวารมากเป็นใหญ่ได้สัพพาทาฐิชาดก ชาดกว่าด้วยผู้มีบริวารมากเป็นใหญ่ได้
ลิตตชาดก ชาดกว่าด้วยลูกสกาอาบยาพิษลิตตชาดก ชาดกว่าด้วยลูกสกาอาบยาพิษ
อาวาริยชาดก ชาดกว่าด้วยไม่ควรเปล่งวาจาที่ดีให้เกินแก่ควรกาลอาวาริยชาดก ชาดกว่าด้วยไม่ควรเปล่งวาจาที่ดีให้เกินแก่ควรกาล
 
<1> 2 3 4 ..  11  12    เก่ากว่า >   Home

Video

แยกหมวด