DMC Guide (หน้า 65 จาก 66)
เรื่อง บุคคลที่ถ่ายทอดความรักมาสู่ลูกอย่างดีเยี่ยมเรื่อง บุคคลที่ถ่ายทอดความรักมาสู่ลูกอย่างดีเยี่ยม
เรื่อง แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นที่แรงที่สุดใน 150 ปีที่ผ่านมาเรื่อง แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นที่แรงที่สุดใน 150 ปีที่ผ่านมา
การสร้างบุญพิเศษคือการชวนคนมาบวชการสร้างบุญพิเศษคือการชวนคนมาบวช
เป้าหมายของนักสร้างบารมีคือการตามคนมาบวชพระ 1 แสนรูปเป้าหมายของนักสร้างบารมีคือการตามคนมาบวชพระ 1 แสนรูป
สัมภาษณ์ พระณรงค์ ทนฺตจิตโตสัมภาษณ์ พระณรงค์ ทนฺตจิตโต
อานิสงส์ของการบวชพระในโครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป อานิสงส์ของการบวชพระในโครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป
ตอน วินาทีแห่งความเป็นความตายตอน วินาทีแห่งความเป็นความตาย
อานุภาพหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ตอน นิ่วในไตสลายด้วยน้ำ 3 แก้วครึ่งอานุภาพหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ตอน นิ่วในไตสลายด้วยน้ำ 3 แก้วครึ่ง
อานุภาพหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ตอน เข็มมหาภัย รอดได้ด้วยบุญอานุภาพหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ตอน เข็มมหาภัย รอดได้ด้วยบุญ
สัมภาษณ์ พระมหาสุทธิชัย สุทธิชโยสัมภาษณ์ พระมหาสุทธิชัย สุทธิชโย
สัมภาษณ์ พระปรเมษฐ ปรมสจฺโจ สัมภาษณ์ พระปรเมษฐ ปรมสจฺโจ
สัมภาษณ์ พระสมชาย ฐานวุฑโฒสัมภาษณ์ พระสมชาย ฐานวุฑโฒ
สัมภาษณ์พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวัโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดพระธรรมกายสัมภาษณ์พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวัโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดพระธรรมกาย
สัมภาษณ์ พระมหาสุทธิชัย สุทฺธิชโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย สัมภาษณ์ พระมหาสุทธิชัย สุทฺธิชโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
สัมภาษณ์ พระมหาดร.สมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสัมภาษณ์ พระมหาดร.สมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
 
< ใหม่กว่า   1 2 .. 62 63 64 <65>    Home

Video

แยกหมวด