หอฉัน

หอฉันหอฉัน
หอฉัน หมายถึงอาคารหรือศาลาที่สร้างไว้สำหรับเป็นที่ฉันอาหารของพระสงฆ์โดยเฉพาะ เรียกว่า โรงฉัน หรือ ศาลาหอฉัน ก็ได้ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

คำวัด