ธรรมสวนะ

ธรรมสวนะธรรมสวนะ
ธรรมสวนะ(อ่านว่า ทำมะสะวะนะ)แปลว่าการฟังธรรม การฟังธรรมเรื่องราวต่างๆรวมถึงการศึกษา เล่าเรียน การอ่าน การสนทนา LINE it!
 
Video


Home

Video

คำวัด