ไม่มีใครเอาไปได้

ไม่มีใครเอาไปได้ไม่มีใครเอาไปได้
คำร้อง:ตะวันธรรม คำแปลภาษาอักฤษ:ดร.อนัญญา เมธมนัส คำแปลภาษาจีน:chan poi koun ทำนอง/เรียบเรียง/ขับร้อง:ปัญจสิขะ ใช้เฉพาะในการสอนศีลธรรม LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์