พุทธจักร ศาสนจักร

พุทธจักร ศาสนจักรพุทธจักร ศาสนจักร
พุทธจักรหมายถึงอำนาจปกครองคณะสงฆ์ทางพระพุทธศาสนา โครงข่ายการบริหารงานพระพุทธศาสนา ศาสนจักรก็เรียกว่า เป็นคู่กับคำว่าอาณาจักร ซึ่งหมายถึงอำนาจปกครองทางบ้านเมือง LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

คำวัด