ล้านใจอุบาสิกา

ล้านใจอุบาสิกาล้านใจอุบาสิกา
คำร้อง:สมพณ ตั้งทวีกูล,ดวงชีวัน ตั้งทวีกูล เรียบเรียง:สมพณ ตั้งทวีกูล ขับร้อง:ดวงชีวัน ตั้งทวีกูล คำแปลภาษาอังกฤษ:ดร.อนัญญา เมธมนัส ใช้เฉพาะในการสอนศีลธรรม LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์