ภาคภูมิใจ

ภาคภูมิใจภาคภูมิใจ
คำร้อง:ตะวันธรรม คำแปลภาษาอังกฤษ:ภัทร อินลาภ ทำนอง/เรียบเรียง/ขับร้อง:พงษ์พันธ์ รติธรรมกุล ใช้เฉพาะในการสอนศีลธรรม LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์