ภัต ภัตร ภัตตาหาร

ภัต ภัตร ภัตตาหารภัต ภัตร ภัตตาหาร
ภัตหมายถึงข้าว อาหาร ของกิน เขียนว่า ภัตร ก็ได้ ภัตตาหารแปลว่าอาหรคือภัตหมายถึงอาหารสำหรับพระสงฆ์ฉัน เช่นพูดว่าพระสงฆ์ฉันภัตตาหาร ก็หมายความว่าพระสงฆ์ฉันอาหารนั่นเอง LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

คำวัด