เบญจกัลยาณี

เบญจกัลยาณีเบญจกัลยาณี
เบญจกัลยาณีแปลว่าผู้ที่มีความงาม 5 ประการมีความหมายถึงสตรีผู้มีศุภลักษณ์หรือลักษณะที่งาม 5 ประการ ผมงาม เนื้องาม ฟันงาม ผิวงาม วัยงาม LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

คำวัด