ธรรมทาน

ธรรมทานธรรมทาน
ธรรมทาน หมายถึงการให้ความรู้ ให้สติปัญญา ให้ข้อแนะนำทั้งทางธรรมและทางโลกด้วยการสอน การเทศน์ การแนะนำ การเขียน การประกาศ เป็นต้น LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

คำวัด