ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 1

ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 1ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 1
ในกาลสมัยที่พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรา ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่ พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงฝันเห็นนิมิตยืดยาวถึง 16 ประการ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ความฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศล