ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 3

ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 3ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 3
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันฝันว่ามีโคตัวผู้ที่มีสีเหมือนดอกอัญชันสี่ตัวกำลังวิ่งมาสู่ท้องพระลานหลวงจากทิศทั้งสี่ราวกับมันจะพุ่งชนใส่กัน LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ความฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศล