ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 4

ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 4ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 4
หม่อมฉันฝันว่าต้นไม้และก่อไผ่เล็กๆงอกขึ้นมาจากแผ่นดินได้คืบหนึ่งบ้างศอกหนึ่งบ้าง แล้วต้นไม้และก่อไผ่เหล่านั้นก็ผลิดอกออกผล LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ความฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศล