ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 5

ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 5ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 5
หม่อมฉันได้ฝันเห็นแม่โคตัวใหญ่ๆพากันดื่มนมจากฝูงลูกโคที่เกิดในวันนั้น LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ความฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศล