ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 6

ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 6ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 6
หม่อมฉันฝันเห็นคนทั้งหลาย ไม่ใช้โคตัวโตๆที่มีกำลังพอที่จะลากเกวียนไปได้ แต่พวกเขากลับพากันใช้โคแรกรุ่นที่มีกำลังน้อย LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ความฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศล