โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ครั้งที่ 4

โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ครั้งที่ 4โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ครั้งที่ 4
โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งล้านคนทั่วไทย ครั้งที่ 4 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม พ.ศ.2554 เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

สปอต