ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 8

ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 8ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 8
หม่อมฉันได้ฝันเห็นมหาชนพากันขัดถูถาดทองคำที่มีราคาตั้งแสนกหาปณะ จากนั้นก็จะนำถาดทองคำนั้นไปให้สุนัขจิ้งจอกแก่ตัวหนึ่ง LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ความฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศล