โครงการอุปสมบทหมู่หนึ่งแสนรูปทั่วไทย ครั้งที่ 3

โครงการอุปสมบทหมู่หนึ่งแสนรูปทั่วไทย ครั้งที่ 3โครงการอุปสมบทหมู่หนึ่งแสนรูปทั่วไทย ครั้งที่ 3
โครงการอุปสมบทหมู่หนึ่งแสนรูปทั่วไทย ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม – 30 เมษายน พ.ศ.2554 LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

สปอต