ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 11

ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 11ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 11
หม่อมฉันได้ฝันเห็นสระโบกขรณีที่มีน้ำลึกและเต็มไปด้วยบัวห้าสี รอบๆสระจะมีท่าขึ้นลงอยู่รอบด้าน ฝูงสัตว์ต่างพากันลงมาดื่มน้ำโดยรอบ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ความฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศล