ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 13

ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 13ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 13
หม่อมฉันได้ฝันเห็นคนทั้งหลายเอาแก่นจันทร์ ที่มีราคาสูงถึงหนึ่งแสนกหาปณะ ไปขายแลกกับนมเปรี้ยวเน่าๆซึ่งหาค่าไม่ได้ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ความฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศล