รศ.วัชรี ทรัพย์มี

รศ.วัชรี ทรัพย์มีรศ.วัชรี ทรัพย์มี
เรื่องราวของผู้ที่ทำสมาธิแล้วเข้าถึงธรรมะภายในได้เขียนจดหมายมาเล่าให้คุณครูไม่ใหญ่ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเมื่อวันที่ 31 พ.ค 2551เจ้าของเรื่อง รศ.วัชรี ทรัพย์มี LINE it!
 
Video


Home

Video

เรื่องเล่า เข้าถึงธรรม