ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 15

ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 15ความฝัน 16 ประการของพระเจ้าปเสนทิโกศล ตอนที่ 15
หม่อมฉันได้ฝันเห็นฝูงพญาหงส์ทองซึ่งมีขนสีทองสวยงาม พากันแวดล้อมฝูงกาที่มีรูปร่างลักษณะอันชั่วช้า LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ความฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศล