เทคโนโลยีใหม่ 3G และ 4G

เทคโนโลยีใหม่ 3G และ 4Gเทคโนโลยีใหม่ 3G และ 4G
3G คือเครือข่ายการสื่อสารยุคที่ 3 มีการเชื่อมต่อข้อมูลต่อเนื่องมีความเร็วแต่เวลาจะใช้งานต้องผ่านศูนย์ทั้งหมด,4G คือจะมีการเคลื่อนไหวต่อเนื่องไร้รอยต่ออยู่ตลอดเวลาเอาระบบคอมฯมาใช้ในโทรศัพท์จริงๆ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ทันโลกทันธรรม