ชีวิตสุดท้ายในสังสารวัฏ

ชีวิตสุดท้ายในสังสารวัฏชีวิตสุดท้ายในสังสารวัฏ
ชีวิตสุดท้ายในสังสารวัฏ ไม่ต้องคำนึงถึงอาหาร ไม่ต้องคำนึงถึงความเจ็บไข้ได้ป่วย บุญของทุกๆคนจะบันดาลให้สมความปรารถนาในทุกอย่าง LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

โอวาทพระเทพญาณมหามุนี