หนูน้อยเจฟฟรี่ ผู้รอดตายจากการตกตึกสูง 4 ชั้น

หนูน้อยเจฟฟรี่ ผู้รอดตายจากการตกตึกสูง 4 ชั้นหนูน้อยเจฟฟรี่ ผู้รอดตายจากการตกตึกสูง 4 ชั้น
ทุกเวลานาทีของชีวิตมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและ สิ่งที่จะเป็นที่พึ่งยามคับขันไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นที่พึ่งได้ดีที่สุดคือ บุญที่ทำไว้ดีแล้วเท่านั้น ดังเช่นเรื่องราวที่เกิดใน กรุงวอชิงตัน ดี ซี สหรัฐอเมริกา หนูน้อยเจฟฟรี่ อายุ 1 ขวบ ประสบอุบัติเหตุตกจากตึกสูง 4 ชั้น รอดตาย ด้วยผลบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัว LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

อานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์