ตอนที่ 3 บุญจากการสร้างพุทธเจดีย์ทองคำ

ตอนที่ 3 บุญจากการสร้างพุทธเจดีย์ทองคำตอนที่ 3 บุญจากการสร้างพุทธเจดีย์ทองคำ
ทำให้หยิบจับอะไรก็เป็นเพชรนิลจินดาในทันที บุญเป็นบ่อเกิดความสุขและความสำเร็จในชีวิต เป็นประดุจแก้วสารพัดนึกที่บันดาลความสำเร็จให้แก่เราได้ทุกๆอย่าง นึกอยากจะได้อะไรก็สำเร็จเป็นอัศจรรย์ ผู้มีบุญมากเป็นทางมาแห่งศิริมงคล เป็นที่มานอนแห่งโภคทรัพย์ทั้งหลาย สมบัติต่างๆจะหลั่งใหลเข้ามาให้ได้ใช้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบาย LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

อานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์