วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 13 ก.พ 54

วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 13 ก.พ 54วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 13 ก.พ 54
โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ งานบุญวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 เป็นโอวาทที่ทรงคุณค่าต่อการสร้างบารมีตลอดไป LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่