ทางพ้นทุกข์

ทางพ้นทุกข์ทางพ้นทุกข์
เมื่อเราได้ปลดปล่อยวางคลายความผูกพันจากสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายแล้วเราก็เอาใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น1