อย่าเอาแต่อ้อนวอน

อย่าเอาแต่อ้อนวอนอย่าเอาแต่อ้อนวอน
ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนล้วนปรารถนาและมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนเพราะถ้ากายกับใจของเราไม่มีความสุขจะประกอบธุรกิจการงานใดๆก็ยากจะประสบความสำเร็จได้ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงให้แก่ตนเองร่างกายของเรามีความจำเป็นที่จะต้องชำระล้างให้สะอาดจิตใจของเราก็เช่นเดียวกัน LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ธรรมะเพื่อประชาชน