อย่ากลัวตายจนเกินงาม

อย่ากลัวตายจนเกินงามอย่ากลัวตายจนเกินงาม
มีสุภาษิตที่ปรากฎในอัยกาสูตร สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงต้องตายเพราะชีวิตมีความตายในที่สุด สัตว์ทั้งหลายจะเป็นไปตามกรรม ตามผลแห่งบุญและบาป ผู้ที่ทำบาปจะไปสู่นรก แต่ผู้ทำบุญก็จะไปสู่สุคติ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ธรรมะเพื่อประชาชน