ตักบาตรเมืองปาย

ตักบาตรเมืองปายตักบาตรเมืองปาย
พิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณร 1,300 รูป ถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

New News